Yksityisyys ja evästeet

1. Rekisterinpitäjä PC Systems Finland
Pääskylänkatu 7, 00500 Helsinki
myynti@pcsystems.fi, 045 8719622
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Jari Kuuluvainen
Pääskylänkatu 7, 00500  Helsinki
myynti@pcsystems.fi, 045 8719622
3. Rekisterin nimi PC Systems Finlandin asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus PC Systems Finlandin käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- käyttäjätunnus

sekä asiakkaan tilaukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a: Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b: ATK:lla käsiteltävät tiedot

PC Systems Finlandin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

© 2020 PC Systems Finland